Az egyesület működésének kezdete: 2002. február 7.

Az egyesület tömöríti mindazokat, akik készek önzetlenül tevékenykedni a község építészeti és természeti értékeinek védelmében, a település szépítésében és fejlesztésében. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az egyesület célja, hogy segítse a község építészeti, környezeti és természeti értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését, szépítését; ápolja a lakóhely hagyományait, erősítse a lakosság szeretetét szülőhelyéhez, otthont adó környezetéhet. Az egyesület az önkormányzatokkal, gazdálkodó szervekkel együttműködve, azok erkölcsi és anyagi hozzájárulását összehangolva a lakosság közreműködéséhez megfelelő szervezeti és anyagi feltételeket teremt.

Vezető neve: Godó Norbert
Címe: 2712, Nyársapát, Kun Imre u. 7. Telefonszáma: 70 977 0387
Taglétszám: 29 fő

A választmány tagjai:
Elnök: Godó Norbert
Alelnök: Dr. Bicskei Krisztina
Titkár: Kovácsné Csonki Katalin
Gazdasági f.: Miczi Flóriánné

Tagok: 
Mészáros Istvánné
Pásztor Jánosné
Gábor Lajosné

Ellenőrző Bizottság elnöke: Flórián Sándorné
Tagjai: Bíró Józsefné
Erdős Benőné

Cím: 2712, Nyársapát, Sallai I. u. 7.
Telefonszám: 06 53 389 027
E-mail: muvhaz@nyarsapat.hu

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search